Wet van Ohm toelichting

De wet van Ohm is een formule die gebruikt wordt om de verhoudingen te berekenen tussen stroom, spanning & weerstand.

Stroom = I in Ampere (A)
Spanning = U in Volt (V)
Weerstand = R in Ohm (Ω)

Om de spanning te berekenen gebruik je de volgende formule:

U = I * R

Om deze formule eenvoudig om te bouwen adviseer ik om de 6-2-3 methode te gebruiken.

Hierbij krijgen de U, I & R de volgende waardes:
U = 6
I = 2
R = 3

De formule is dan ook:
6 = 2 * 3 i.p.v. U = I * R

Als je de formule nu ombouwt om bijvoorbeeld de I te berekenen krijg je de volgende formule:
2 = 6 / 3 oftewel I = U / R

Oefen hier mee in de oefen opgaven.

Opgaven Wet van Ohm

1. 
Welke formule is juist:

2. 
Bereken de spanning:


3. 
Bereken de stroom:


4. 
Bereken de weerstand:


5. 
Een lamp die op 24V werkt heeft een stroom van 2A. Wat is de weerstand van deze lamp?